Publikációs lista 1984-

 

1.
Lichtneckert András


Veszprém társadalma és önkormányzati testületei a XIX. század köze­pén. In: Kredics László (szerk.) Tanulmányok Veszprém megye múltjából. Veszprém, 1984. pp. 313-336. (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; 3.)

 

2.
Lichtneckert András

 

Iskolai iratok a Veszprém Megyei Levéltárban. LEVÉLTÁRI SZEMLE 36:(1) pp. 9-14. (1986)

3.
Lichtneckert András

 

Veszprémi cselédek 1818 és 1849 között. In: Somfai Balázs (szerk.) A Dunántúl településtörténete VI. (XI-XIX. század). Veszprém: MTA Veszprémi és Pécsi Akadémiai Bizottsága, 1986. pp. 375-382. Az MTA veszprémi és pécsi bizottságainak VI. konferenciája, Veszprém, 1984. április 16-17.

4.
Lichtneckert András

A balatonfüred-csopaki borvidék története. Veszprém, 1990. 583 p. (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; 7.)

5.
Lichtneckert András

Szőlőművelés a balatonfüred-csopaki borvidék területén 18-19. század fordulóján. In: Hadnagy László (szerk.) Veszprém megyei honismereti tanulmányok. XIV. Veszprém, 1990. pp. 29-32.

6.
Lichtneckert András

Szőlőművelés és adózás a balatonfüred-csopaki borvidék területén a XVII-XIX. században. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 32: pp. 51-72. (1990)

7.
Lichtneckert András

A szántóföldi szőlőtermesztés és következményei a Balaton-felvidéken a XVIII. század végétől a jobbágyfelszabadításig. In: Solymosi László, Somfai Balázs (szerk.) Város - mezőváros - városiasodás. Veszprém, 1992. pp. 143-149. Az MTA veszprémi és pécsi bizottságainak IX. konferenciája, Veszprém, 1990. 11. 08-1990. 11. 09.

8.
Lichtneckert András

Kredics László, Solymosi László: A veszprémi püspökség 1524. évi urbáriuma. VESZPRÉMI SZEMLE 2:(1) pp. 98-100. (1994)

9.
Lichtneckert András

Veszprém önkormányzata és az 1726. évi statútumok. VESZPRÉMI SZEMLE 2:(2) pp. 3-14. (1994)

10.
Kredics László, Lichtneckert András (szerk.)

Balatonalmádi és Vörösberény története: tanulmányok. Balatonalmádi, 1995. 647 p.

11.
Lichtneckert András

Szárberény szőlőművelése és szőlőhegyi önkormányzata a középkortól a XVIII. század közepéig. In: Kredics László, Lichtneckert András (szerk.) Balatonalmádi és Vörösberény története: tanulmányok. Balatonalmádi, 1995. pp. 171-223.

12.
Lichtneckert András

Almádi szőlőművelése és szőlőhegyi önkormányzata a XVIII. századtól a filoxéravészig. In: Kredics László, Lichtneckert András (szerk.) Balatonalmádi és Vörösberény története: tanulmányok. Balatonalmádi, 1995. pp. 373-414.

13.
Lichtneckert András

A kiváló csopaki szőlészet és borászat. In: Uzsoki András (szerk.) Csopak. Veszprém, 1996. pp. 16-18.

14.
Lichtneckert András

A XVIII. századi veszprémi „krónikák” felhasználása a helytörténetírásban: Horváth János várostörténeti kézirata 1765-ből. In: Hudi József, Tóth Dezső (szerk.) Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok. XVI. Veszprém, 1996. pp. 101-112.

15.
Lichtneckert András (szerk.)

Alsóőrs története. Veszprém, 1996. 750 p. (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; 11.)

16.
Lichtneckert András

III. Török kor. IV. A szatmári békétől a polgári átalakulás kezdetéig. V. Hagyaték és örökség: a falu településrendje. VI. A polgári átalakulás kezdetei. VII. Alsóörs az Osztrák-Magyar Monarchia idején. VIII. Két világháború árnyékában. IX. A polgári demokratikus berendezkedés felszámolása 1945 és 1950 között. X. Alsóörs a Rákosi-rendszer idején. XI. A termelőszövetkezet működése és a település fejlődése a szocialista rendszerben. XII. Egyházak és iskolák Alsóörsön a XVIII-XIX. században. In: Lichtneckert András (szerk.) Alsóörs története. Veszprém, 1996. pp. 67-714. (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; 11.)

17.
Lichtneckert András

Tihany. In: Csizmazia Márton, Uzsoki András (szerk.) Tihany. Tihany, 1996. pp. 19-21.

18.
Lichtneckert András (szerk.)

Csopak története. Veszprém, 1997. (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; 12.)

19.
Lichtneckert András

IV. A török kortól a Rákóczi-szabadságharcig. V. A Rákóczi-szabad­ságharctól a polgári átalakulás kezdetéig. VI. Csopak és Kövesd a polgári átalakulás útján. In: Lichtneckert András (szerk.) Csopak története. Veszprém, 1997. pp. 153-460. (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; 12.)

20.
Lichtneckert András

Szőlőhegyek - hegyközségek a 16-19. században. In: Cseri Miklós, S. Lackovits Emőke (szerk.) A Balaton-felvidék népi építészete. Szentendre; Veszprém, 1997. pp. 277-291. A Balatonfüreden 1997. május 21-23-án megrendezett konferencia anyaga.

21.
Lichtneckert András (szerk.)

Balatonfüred és Balatonarács története. Veszprém, 1999. 751 p. (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; 14.)

22.
Lichtneckert András

IV. Török kor. V. A Rákóczi-szabadságharctól a polgári átalakulás kezdetéig. VI. 1848-1849 és a polgári átalakulás. VIII. A polgárosodás eredményei. IX. Elnyomatás a Rákosi-rendszer éveiben. X. Az izraelita hitközség. XIII. A Savanyúvíztől a világfürdőig. In: Lichtneckert András (szerk.) Balatonfüred és Balatonarács története. Veszprém, 1999. pp. 179-300, 413-468, 495-504, 637-644, 727-736. (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; 14.)

23.
Lichtneckert András (szerk.)

Berhida, Peremarton, Kiskovácsi története és néprajza. Veszprém, 2000. 406 p. (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; 15.)

24.
Lichtneckert András

III. Török kor. IV. A Rákóczi-szabadságharctól a polgári átalakulás kezdetéig. V. 1848-49 helyi vonatkozású eseményei. VII. Háborús veszteségek, ipar- és településfejlesztés. VIII. A második világháború utáni újjáépítés. Az elnyomás évei: a Rákosi-rendszer. In: Lichtneckert András (szerk.) Berhida, Peremarton, Kiskovácsi története és néprajza. Veszprém, 2000. pp. 47-372. (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; 15.)

25.
Lichtneckert András

Veszprém város 1745. évi statútumainak eredete. In: Tóth G Péter (szerk.) Életmód és művelődés Veszprém megyében a 16-18. században: felolvasás Veszprém megye művelődéstörténeti emlékeiről. Veszprém, 2000. pp. 113-138. (Veszprémi múzeumi konferenciák; 10.)

26.
Lichtneckert András

Veszprém város 1745. évi statútumainak eredete. VESZPRÉMI SZEMLE 6:(1-2) pp. 3-17. (2001)

27.
Lichtneckert András

Zánkai nemzedékek és a borvidék története. In: T. Horváth Lajos (szerk.) Zánka gyökerei: milleniumi emlékkötet a magyar államalapítás 1000. évfordulójára. Zánka Község Önkormányzata, 2001. pp. 117-122.

28.
Lichtneckert András

In: Égető Melinda (szerk.) Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Veszprém vármegyéből, 1626-1828. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2006. (Szőlőhegyek történetének forrásai.; IV.) közreműködés forrásfeltárással; 71-72, 73-77, 89-94, 95-99, 107-111, 136-140, 148-153, 154-158, 174-189.

29.
Lichtneckert András

A füredi savanyúvízi gyógyfürdő kezdetei, 1702-1755. FÜREDI HISTÓRIA VI:(2) pp. 2-4. (2006)

30.
Lichtneckert András

A gyógyfürdő alapító Flasker András. BALATONFÜREDI NAPLÓ VI: (11) p. 3. (2006)

31.
Lichtneckert András

Az alsóörsi török ház, a török bíróság és a Prépost család története. Veszprém, 2006. 32 p. (LA könyvtár; 1.)

32.
Lichtneckert András

Az alsóörsi török ház és a török bíróság a Mórocza család irataiban. LEVÉLTÁRI SZEMLE 56:(4) pp. 11-16. (2006)

33.
Lichtneckert András

Az alsóörsi török ház és a török bíróság. COMITATUS-ÖNKOR­MÁNYZATI SZEMLE XVI:(10) pp. 21-24. (2006)

34.
Lichtneckert András

Az arácsi szőlőhegy és szőlőhegyi önkormányzat története. Balatonfüred, 2006. 168 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai; 24.)

35.
Lichtneckert András

Veszprém város elfeledett ünnepe, 1849. július 16.: önkormányzat és társadalom a 18-19. században. Veszprém, 2006. 44 p. (LA könyvtár; 2.)

36.
Lichtneckert András

Az ezredfordulós község- és várostörténetekről. Veszprém, 2006. 28 p. (LA könyvtár; 3.)

37.
Lichtneckert András

Szenzációs levéltári anyag. Két évszázados füredi szívgyógyászat! BALATONFÜREDI NAPLÓ VI:(10) p. 4. (2006)

38.
Lichtneckert András

Új adatok a füredi savanyúvízi gyógyfürdő történetéhez, 1674-1822. In: Fülöp Gyula, Kovács Lóránd (szerk.) A Szent István Király Múzeum Évkönyve. Székesfehérvár, 2006. pp. 63-72. (Alba Regia: Annales Musei Stephani Regis; 35.)

39.
Lichtneckert András

Új adatok a füredi savanyúvízi gyógyfürdő történetéhez, 1702-1755. SZABADPART 28: p. online. (2006)

40.
Lichtneckert András

A balatoni bor régi századai. RUBICON XVIII:(6-7) pp. 100-103. (2007)

41.
Lichtneckert András

A német polgárság betelepedése és beilleszkedése Veszprémben 1711-1767 között. VESZPRÉMI SZEMLE 9: pp. 26-48. (2007)

42.
Lichtneckert András

A polgárjog és a purgerek Veszprémben 1711 és 1767 között. VESZPRÉMI SZEMLE 9: pp. 20-25. (2007)

43.
Lichtneckert András

A polgárjog és a purgerek Veszprémben 1711-1767-ig. COMITATUS-ÖNKOR­MÁNY­ZATI SZEMLE XVII:(1-2) pp. 84-89. (2007)

44.
Lichtneckert András

Az alsóörsi török ház és a török bíróság. II. rész. COMITATUS-ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE XVII:(5) pp. 51-58. (2007)

45.
Lichtneckert András

Az arácsi szőlőhegy és szőlőhegyi önkormányzat története. 242 p. 2007. PhD-Disszertáció. Debreceni Egyetem BTK

46.
Lichtneckert András (szerk.)

Párhuzamos történetek Európában: Paralelle Geschichten in Europa. Norbert Zabel: A niederseltersi gyógyforrás, 1536-1994. Ford. Hernádiné Homoki Ildikó; Heinrich Mangold: Der Kurort Füred am Plattensee, 1863. Balatonfüred, 2007. 84 p. (LA könyvtár; 4.)

47.
Lichtneckert András

Borászok titkai, titkok gazdái: források és szemelvények szőlészetünk és borászatunk múltjából, 1700-1871. Balatonfüred, 2007. 224 p. (LA Könyvtár; 5.) német nyelvű forrásokkal

48.
Lichtneckert András

Füred 19. századi „testvérvárosa”, Selters. BALATONFÜREDI NAPLÓ VII:(3) p. 8. (2007)

49.
Lichtneckert András

Füred, a parasztok és a szegények fürdője. ESÉLY : TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 18:(2) pp. 77-93. (2007)

50.
Lichtneckert András

Füred, a parasztok és a szegények gyógyfürdője. FÜREDI HISTÓRIA VII:(1) pp. 2-9. (2007)

51.
Lichtneckert András

Jálics Ferenc, a füredi borok hírnevének megalapozója. BALATONFÜREDI NAPLÓ VII:(1-2) p. 8. (2007)

52.
Lichtneckert András

Veszprém vármegye községeinek feleletei az úrbéri kilenc kérdőpontra, 1768-1782. Veszprém, 2007. 311 p. (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; 19.) német nyelvű forrásokkal

53.
Lichtneckert András

Die Geschichte des türkischen Hauses, des türkischen Gerichtes und der Familie Prepost von Alsóörs. Ford. V. Szabó László. Balatonfüred, 2008. 32 p. (LA könyvtár; 6.)

54.
Lichtneckert András (szerk.)

Jalsovics Aladár: A balatonfüredi gyógyhely és kirándulási helyei: képekkel illusztrálva, 1878. Balatonfüred, 2008. 192 p. (LA könyvtár; 7.)

55.
Lichtneckert András

Jalsovics Aladár és a 18-19. századi balatonfüredi fürdőirodalom. In: Lichtneckert András (szerk.) Jalsovics Aladár: A balatonfüredi gyógyhely és kirándulási helyei: képekkel illusztrálva, 1878. Balatonfüred, 2008. pp. 6-16. (LA könyvtár; 7.)

56.
Lichtneckert András

A balatonfüredi szőlőhegy és szőlőhegyi önkormányzat története. Balatonfüred, 2008. 278 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai; 39.)

57.
Lichtneckert András

A nőnemesek - egy tévhit nyomában: Balatonfüred és vidékének társadalma. FÜREDI HISTÓRIA VIII:(2) pp. 2-8. (2008)

58.
Lichtneckert András

A nőnemesek - egy tévhit nyomában. SZABADPART 36: on­line. (2008)

59.
Lichtneckert András

Bakonyi István, László Zsolt (szerk.)

A nőnemesek - egy tévhit nyomában. pp. 134-144. Bástya - A Vörösmarty Társaság és a Ko­do­lányi János Főiskola antológiája 8.

60.
Lichtneckert András

Az arácsi szőlőhegy és szőlőhegyi önkormányzat története: mikro­történelem. Balatonfüred, 2008. 176 p. (LA könyvtár; 8.)

61.
Lichtneckert András (szerk.)

Écsy László balatonfüredi fürdőigazgató naplója, 1863-1892. Balatonfüred, 2008. 423 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai; 41.)

62.
Lichtneckert András

Écsy László fürdőigazgató és naplója. In: Lichtneckert András (szerk.) Écsy László balatonfüredi fürdőigazgató naplója, 1863-1892. Balatonfüred, 2008. pp. 9-20. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai; 41.)

63.
Lichtneckert András

Egyházközség - község - közbirtokosság - hegyközség: Balatonfüred és vidékének 1848 előtti önkormányzata. FÜREDI HISTÓRIA VIII:(1) pp. 2-10. (2008)

64.
Lichtneckert András (szerk.)

Oláh János: Gyümölcsfa-kertészet: a Balaton-felvidék és szőlészet-borászatának hiteles leírása, 1834-1854. Balatonfüred, 2009. 182 p. (LA könyvtár; 9.)

65.
Lichtneckert András

Oláh János életműve és a 19. századi Balaton-felvidéki szőlész értelmiség. In: Lichtneckert András (szerk.) Oláh János: Gyümölcsfa-kertészet: a Balaton-felvidék és szőlészet-borászatának hiteles leírása, 1834-1854. Balatonfüred, 2009. pp. 9-20. (LA könyvtár; 9.)

66.
Lichtneckert András (szerk.)

Fábián József: A' mezei gazdaság tudományának rövid summája, 1820.; Mórocza Dániel: Gazdaságtudomány alapszabályai, 1844. Balatonfüred, 2009. 176 p. (LA könyvtár; 10.)

67.
Lichtneckert András

Két Balaton-felvidéki szakíró: Fábián József és Mórocza Dániel. In: Fábián József: A' mezei gazdaság tudományának rövid summája, 1820.; Mórocza Dániel: Gazdaságtudomány alapszabályai, 1844. Balatonfüred, 2009. pp. 7-18. (LA könyvtár; 10.)

68.
Lichtneckert András

A füredi Kiserdő (Angolkert és a Fenyves) története 1790-től. FÜREDI HISTÓRIA IX:(3) pp. 2-11. (2009)

69.
Lichtneckert András

A füredi színkör, az Aréna alapítása 1841-ben. BALATONFÜREDI NAPLÓ IX:(10) p. 6. (2009)

70.
Lichtneckert András

A nőnemesek - egy tévhit nyomában. AETAS - TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 24:(3) pp. 112-120. (2009)

71.
Lichtneckert András

Aszófő szőlőművelése a kezdetektől a Vörösmál betelepítéséig. In: Dénesi Tamás, Csoma Zsigmond (szerk.) „ad vinum diserti...” Monostori szőlő- és borgazdálkodás. Budapest, 2009. pp. 119-132.

72.
Lichtneckert András

Egy agilis-nemesi család, a füredi Újhelyiek története 1626 és 1813 között. FÜREDI HISTÓRIA IX:(1) pp. 2-11. (2009)

73.
Lichtneckert András

Elődeink: a vincellérek és a 19. századi szőlész értelmiség. In: Gubicza Ferenc (szerk.) A Balatonvin Borlovagrend a Balatonfüred-Csopak borvidéken, 1984-2009. Balatonfüred, 2009. pp. 25-33.

74.
Lichtneckert András

Kísérlet a füredi kőszínház megmentésére, 1846-1852. BALATONFÜREDI NAPLÓ IX:(11-12) p. 6. (2009)

75.
Lichtneckert András

Veszprém vármegye községeinek urbáriumai, úrbéri és telepítési szerződései, 1686-1836. Veszprém, 2009. 499 p. (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; 21.) latin és német nyelvű forrásokkal

76.
Lichtneckert András

A balatonfüred-csopaki borvidék története a kezdetektől napjainkig. Balatonfüred, 2010. 544 p. (LA könyvtár; 11.)

77.
Lichtneckert András

A balatonfüred-csopaki borvidék története: gazdasági-kulturális tér I. Veszprém, 2010. 544 p. (Monográfiák és forráskiadványok Veszprém történetéből.; 3.)

78.
Lichtneckert András

A balatonfüredi színházak építéstörténete, 1841-1889. FÜREDI HISTÓRIA X:(1) pp. 2-11. (2010)

79.
Lichtneckert András (szerk.)

Baglyas, Loncsos, Badacsony, Józan, Szép-hegy: források a várpalotai mezővárosi és szőlőhegyi önkormányzat múltjából, 1698-1878. Balatonfüred, 2010. 195 p. (LA könyvtár; 12.)

80.
Lichtneckert András

Várpalota mezővárosi és szőlőhegyi önkormányzata. In: Lichtneckert András (szerk.) Baglyas, Loncsos, Badacsony, Józan, Szép-hegy: források a várpalotai mezővárosi és szőlőhegyi önkormányzat múltjából, 1698-1878. Balatonfüred, 2010. pp. 7-30. (LA könyvtár; 12.)

81.
Lichtneckert András

Egyházközség - község - közbirtokosság - hegyközség 1848 előtt a Balaton-felvidéken. HONISMERET 38:(1) pp. 58-65. (2010)

82.
Lichtneckert András

A balatonfüredi fürdőbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1855-1917. Balatonfüred, 2010. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai; 58.)

83.
Lichtneckert András

A balatonfüredi fürdőbizottság létrejötte és működése. In: A balatonfüredi fürdőbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1855-1917. Balatonfüred, 2010. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai; 58.)

84.
Lichtneckert András

A reformkori fürdőtelep fejlesztése Écsy László fürdőfelügyelőségének első szakaszában, 1835-1852. FÜREDI HISTÓRIA X:(4) pp. 27-32. (2010)

85.
Lichtneckert András

A balatonfüredi Angolkert, a Játékszín és az Aréna építéstörténete. Balatonfüred, 2011. 144 p. (LA könyvtár; 13.)


86.
Lichtneckert András

Levéltári források kiadása Balatonfüreden. FÜREDI HISTÓRIA XI:(1) pp. 13-14. (2011)

87.
Lichtneckert András

A balatoni hidegfürdők története (1783-1889). FÜREDI HISTÓRIA XI:(1) pp. 15-19. (2011)

88.
Horváth Zsolt, Lichtneckert András

A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadói tevékenysége. FÜREDI HISTÓRIA XI:(1) pp. 24-25. (2011)

89.
Ács Anna, Lichtneckert András

A Széchényi-Széchenyi család és Balatonfüred: történelem és kultusz. Balatonfüred, 2011. 256 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai; 62.)

90.
Lichtneckert András, Tölcséry Ferenc

A Veszprémi Piarista Gimnázium története az alapítástól az államosításig, 1711-1948. Veszprém, 2011. 448 p. (Monográfiák és forráskiadványok Veszprém történetéből; 4.)